Jouw Kerk

Als gemeente willen we ons identificeren als een Bijbel getrouw kerk. JOUW Bijbel getrouwe kerk 

Een gemeente waarin het werk van de Heilige Geest als sturende factor fungeert.

Een gemeente waarin je de balans vindt  tussen het ‘Woord’ en de ‘Geest’.

 

- EEN GEMEENTE WAAR MENSEN OPGEBOUWD WORDEN EN TOT RUST KUNNEN KOMEN - 

KRINGEN                                        

Kringen zijn er op verschillende plaatsen op vrijdag avond. Het is de tijd die je met een kleinere groep gebruikt om  samen thema's te onderzoeken en samen God groot te maken.                                            

  

BIDSTONDES

Bidden is voor iedereen. Het is dan ook belangrijk om via gebed tot God te komen. Samen als familie wordt er in kleinere groepen gebeden  voor de wereld/kerk/vrienden etc.

 

DIENSTEN                                      

Iedere zondag om 10u hebben we onze samenkomst.  Een ochtend die begint met God te prijzen en dieper te leren kennen.  Een dag om te bemoedigen en bemoedigd te worden.                

                

            

JOS

Zaterdagavond is jeugdavond. Iedereen uit het secundair is welkom in JOS. Waar er op een actieve manier naar God wordt gezocht. Een plaats voor echte vriendschap.

TOERUSTING

Toerusting gebeurt op basis van vertrouwelijke relaties, 
hierin worden ook onze gemeentestructuren aangepast om vanuit kleinere kringen het mogelijk te maken, gedelegeerde autoriteit te geven aan leiders van deze celkringen, om op dat niveau werkelijk zorg te dragen voor de mensen en hen te voeden.

Onze nadruk op dat soort kleine groepen leidt tot spreiding van pastorale zorg, training en autoriteit en meer aandacht voor elkaar. 

Wij geloven dat het leren liefhebben op dit niveau niet zal leiden tot het buitensluiten van mensen, maar juist tot grotere liefde voor het gehele lichaam van Christus, en tot grotere samengang.

WOORD

Gods zoon - Jezus - zegt ons dat de "de Schrift" niet kan worden gebroken, daardoor heeft Hij aan "de Schrift" het hoogste Goddelijke gezag met name "onfeilbaar".

Het woord van God is levend, het is bij machte om door te werken in ons diepste wezen. Het is zo krachtig dat het door Zijn Geest overwinning brengt, bekering bewerkstelligt en vertroosting bied.

Hierdoor worden levens vernieuwd en veranderd. (Heb. 4:12)